Torrent impulsa un paquet de millores per al carril bici i ciclocarrers de la ciutat

L’Ajuntament aborda la renovació i millora de les vies per a ciclistes i potència el desenvolupament de les polítiques de ciclomobilitat

L’Ajuntament de Torrent reforça el seu compromís amb les polítiques de mobilitat sostenible i empren accions puntuals de renovació i millora del carril bici en les vies que donen accés a la zona industrial de la ciutat. Exemple d’açò és el carril bici en el tram que cobreix la calçada del Pont Blau, un dels accessos des del nucli urbà fins al polígon industrial, que facilita l’ús d’aquest mitjà de transport als qui es traslladen per necessitat a la zona o als disseminats que es localitzen per allí. Atès que es tracta d’una zona molt transitada, s’ha intentat donar una resposta ràpida des que es va tindre coneixement del deteriorament que patia aquest tram.
En una acció conjunta del departament de Mobilitat i la Brigada d’Obres, les intervencions de millora han centrat el treball en la renovació del paviment – un tram d’aproximadament 60m
lineals–, amb la restauració dels desperfectes produïts en la calçada i la senyalització amb pintura d’aquesta pista especial per a l’ús de bicicletes.

Des de l’Àrea de Mobilitat i Transport’, assenyala el regidor, Raúl Claramonte, ‘ens preocupem per mantindre en les millors condicions possibles els carrils bici i els ciclocarrers per a fomentar l’ús de la bicicleta en el nostre municipi, especialment en les zones de major trànsit. Estem, per aquest motiu, valorant i estudiant les necessitats dels torrentins i torrentines per continuar impulsant actuacions i desenvolupar polítiques de ciclomobilitat a la ciutat de cara a l’Agenda 2030’.