AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ACCÉS i ÚS DEL PORTAL WEB www.mesatorrent.es

Tot accés a este lloc web i l’ús de la informació que hi conté, implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

1. Utilització de la informació continguda en el lloc

L’Ajuntament de Torrent a través del domini torrent.es facilita la consulta lliure i gratuïta d’informació d’interés general de la ciutat de Torrent i en particular informació i gestions pròpies de l’administració municipal. Només n’està autoritzat l’ús personal i no comercial. No s’autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o dels continguts.

La informació proporcionada en este lloc té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, no té validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable. Per a fins jurídics, hauran de consultar-se els textos publicats en els butlletins i diaris oficials o sol·licitar-se a l’Ajuntament.

L’accés al lloc, així com l’ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. L’Ajuntament de Torrent no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se d’este accés o ús d’informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l’aplicació de les disposicions legals a què haja de sotmetre’s en l’estricte exercici de les seues competències.

2. Qualitat de la informació i continguts

L’Ajuntament de Torrent no garantix l’exactitud, veracitat o integritat dels continguts d’este lloc web, ni se’n responsabilitza de l’accés ni de l’ús. No obstant això, farà els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, ja que no pot garantir que no n’hi haja ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L’Ajuntament de Torrent podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web o en la seua configuració o presentació.

Les llistes que es puguen publicar en este lloc web i que continguen dades de caràcter personal s’ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Estes llistes no constituïxen una font d’accés públic i no podran ser reproduïdes ni totalment ni parcialment, ni transmeses ni registrades per cap sistema de recuperació d’informació, sense el consentiment dels afectats.

3. Disponibilitat de la informació

L’Ajuntament de Torrent no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor.

El servidor podrà ser desconnectat sense avís previ. Es faran tots els esforços perquè l’impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible.

L’Ajuntament de Torrent no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l’usuari que es derive de l’accés a este lloc web o de l’ús d’informació o aplicacions que hi conté.

4. Política de privacitat

La privacitat d’este lloc web es basa en:

  • Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els servicis del portal web.
  • Automàticament s’obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servici. Quan visite este lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l’ús de galetes (cookies) no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-li a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d’estil més adequat i que la visualització del lloc web siga correcta, així com l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny del nostre lloc web i per a obtenir estadístiques (en concret, conéixer el nombre de “visitants únics” que té la nostra web).
  • 

Les dades de caràcter personal que ens facilite es tractaran d’acord amb allò que establix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa d’aplicació. S’inclouran en fitxers titularitat de l’Ajuntament de Torrent que s’utilitzaran per a fins municipals i per als específics que vosté haja sol·licitat. Les dades no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà exercir-los contactant amb nosaltres a través de correu electrònic en l’adreça info@torrent.es, per mitjà de fax al número 961111873, o per mitjà de correu ordinari o venint a l’Ajuntament de Torrent, c/ Ramón y Cajal, 1 – 46900 Torrent. Segons el tipus de dret que ens sol·licite li podrem requerir que aporte una fotocòpia del document nacional d’identitat o equivalent.5. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d’este lloc d’internet, el disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els continguts, inclosos els textos, imatges, àudio i qualssevol altres materials, són propietat de l’Ajuntament de Torrent o de tercers que n’hagen autoritzat l’ús a l’Ajuntament de Torrent, llevat que s’indique expressament la lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’estes obres constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’Ajuntament de Torrent o d’aquell que en siga titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en este lloc, així com els perjuís que podrien ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament de Torrent poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si pertoca, a les responsabilitats que se’n deriven.

6. Establiments de hiperenllaços

Hiperenllaços del lloc a altres pàgines web: en este lloc web s’han inclòs enllaços a pàgines d’Internet de tercers (links), que s’han considerat d’interés per als usuaris. No obstant això, l’Ajuntament de Torrent no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència en el lloc.

Hiperenllaços des d’altres pàgines d’Internet al lloc: els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de l’Ajuntament de Torrent hauran de tindre en compte el següent:

1. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas que hi haja relació entre l’Ajuntament de Torrent i el propietari de la pàgina web en què s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de l’Ajuntament de Torrent dels seus continguts o servicis. Per tant, no s’ha de declarar ni donar a entendre que l’Ajuntament de Torrent ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit els servicis oferits o disponibles en la pàgina web des de la qual s’establix l’hiperenllaç.

2. L’Ajuntament de Torrent no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumix davall la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que podrien derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

3. La pàgina web en què s’establisca l’hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’Ajuntament de Torrent, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

4. La pàgina web en què s’establisca l’hiperenllaç no ha de contindre informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’orde públic, així com tampoc ha de contindre continguts contraris a qualssevol drets de tercers.